Hos Tandklinikken Helleruphus kan du forvente tryg, omhyggelig og professionel behandling. Klinikkens personale har et tæt samarbejde, hvilket altid sikre vores patienter den bedste rådgivning og behandling.

Persondatapolitik


Persondatapolitik hos Tandklinikken HelleruphusVi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Tandklinikken Helleruphus.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.


Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. De oplysninger vi registrerer og behandler har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Eventuelle videregivelser af helbredsoplysninger til personer udenfor klinikken, kan kun ske med patientens samtykke, jf. sundhedsloven kapitel 9.


Tandklinikken Helleruphus har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.


Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

 

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk

 

Cookie-politik

vi benytter os af fbp_ cookies, som hjælper os med at leverer data, fra personer som har besøgt vores hjemmeside via annoncer, når de har benyttet sig af facebook eller en digital platform, som er adminstreret af Facebook Advertising. De indsamlede data bliver automatisk slettet efter 3 måneder.Kontaktformular og booking på hjemmesiden

Vi indsamler personlige data i forbindelse med brug af vores bookingformular for at gennemføre og administrere tidsbestillinger på vores hjemmeside. Her indsamler vi dit navn, e-mailadresse, cpr. nummer og telefonnummer med det formål at kunne lave en hurtigere tidsbestilling. Derudover bliver der indsamlet information om den ønskede behandling, som vi blandt andet bruger til at vurdere, hvilken behandler der er kvalificeret til at lave den beskrevne behandling samt hvor lang tid det forventes at tage. Det gør vi, så vi kan tilpasse dine ønsker med vores ledige tider bedst muligt.

Alt dette indhold er krypteret, og det er kun vores IT ansvarlige som har adgang til dette, og det slettes automatisk efter 30 dage.


E-mail

Vi anbefaler at du ikke sender fortrolige oplysninger over mail, da vi ikke kan garantere sikkerheden der. Så hvis du eksempelvis skal sende CPR-nummer, ser vi helst, at du ringer til os i stedet for.


Generelt

Ved besøg på vores hjemmeside lagres oplysninger i form af cookies som bruges til statistiske formål. Cookies er små tekstfiler der lagres på din computer. Her registreres blandt andet dato og tidspunkt for hvornår hjemmesiden er blevet tilgået, hvilket medie der er blevet brugt samt IP-adressen. I perioder gør vi også brug af et heatmap, for at optimere vores hjemmeside bedst muligt for vores patienter.


De indsamlede informationer bruges til optimering og vil som alt andet ikke blive videregivet til tredjeparter.


Kontraktopfyldelse: Brugen af dine oplysninger kan være nødvendig for at opfylde den kontrakt vi indgår. Det er eksempelvis, hvis du gør brug af vores bookingformular. Her bruger vi dine oplysninger til at leve op til vores forpligtelse om at gennemføre bestillingen i overensstemmelse med vores kontrakt med dig.


Berettiget interesse: Vi gør muligvis brug af dine oplysninger af berettiget interesse. Det er eksempelvis i forhold til at give dig det bedst mulige indhold på vores hjemmeside og til at promovere vores tjenester samt indholdet på vores hjemmeside og til administrative formål.


Ingen videregivelse af personlige oplysninger til tredjeparter

Vi deler ikke nogen af vores oplysninger med tredjeparter og har ikke data udenfor EU.


Ret til indsigt, rettelse eller sletning

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig. Dertil er det også altid muligt at kontakte os og få opdateret eller slettet data, hvis du ønsker det. Se kontaktmuligheder nedenunder.

Udover disse områder har du som bruger også ret til at blive underrettet, hvis der skulle ske noget med dine personlige oplysninger. Hvis der skulle ske et databrud, vil du blive kontaktet indenfor 72 timer.


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.byensklinik.dk er Tandklinikken Helleruphus, Strandvejen 102E, Hellerup, Danmark.


Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 10 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom.


Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende ovenstående. Send en mail til info@byensklinik.dk eller ring til +4570248020  for at høre mere.